Norges mest effektive næringspark

Kverneland Næringspark vil det komme et attraktivt næringsområde med om lag 140 mål oppdelt i større og mindre næringstomter. Området er egnet til de fleste produksjons- og lagerformål. Tomtene tilpasses din bedrifts behov og ønsker.

Åpning av rundkjøring 05. nov. 2014
med oversikt over næringsparken i bygningsfasen

spill film

Kverneland Næringspark finner du mellom plogfabrikken til Kverneland Group ASA og Frøylandsvannet. Sammen med gode samarbeidspartnere kan vi tilby komplette nøkkelferdige bygg eller du kan selv ta ansvar for byggeprosessen.

Området har allerede i dag høy aktivitet av etablerte lokale, nasjonale og internasjonale bedrifter. Nabobedriftene utgjør en god miks av entreprenørbedrifter, kompetansebedrifter, industri/produksjonsbedrifter og handel- og servicevirksomhet. Samlet har disse bedriftene en omsetning på over 3,5 milliarder og sysselsetter over 1500 personer. De største bedriftene som er etablert i området er Kverneland ASA, Block Berge Bygg/Veidekke, Q-Meieriene, Øglænd System AS og Masiv.

Effektivitet

Næringsparken blir optimalisert for effektivitet i den daglige driften. Gjennomtenkte, smarte løsninger gir effektiv arbeidsflyt! Den umiddelbare nærhet til kollektive transportårer og godsterminal gir gevinster i form av både tid og økonomi.

kun 25 minutter fra Risavika havn. Området ligger i umiddelbar nærhet til godsterminalen på Ganddal. Det er bare en koselig 20 minutters biltur fra Sola lufthavn, noe som gjør det enkelt for kunder og leverandører å ta turen til Kverneland Næringspark. Sentral beliggenhet som gjør næringsparken meget effektiv.

Persontransport

Alle vil vel ha enkel og kjapp vei til og fra jobb. Kverneland Næringspark ligger meget bra til i så måte. Her kan man ta Jærbanen eller buss hvert 15. minutt. Fra stasjonen er det maksimum 5 minutters gange til næringstomtene.

Det finnes en meget bra gang- og sykkelsti fra Bryne langst Frøylandsvannet. Velger man egen bil, har Lokal Veiutbygging store planer for området. Veinettet blir stadig bedre, og alle næringstomtene er godt dekket med egne parkeringsplasser.

Godstransport

Godstrafikken binder Norge sammen. Kverneland Næringspark er spesielt tilrettelagt for enkel frakt av gods til/fra området. Veinettet er klargjort for bred transport. Næringsparken ligger

Effektive bygg

De foreslåtte byggene er skissert på grunnlag av 40 års erfaring med reisning av kombibygg. Dette vises igjen i gjennomtenkte løsninger. Alle tomter er foreslått med 100% adkomst for tungtransport. Personbiltrafikken er rutet til et eget område på tomtene. Se tomtekart.

Med fleksible areal fra 30% kontor / 70% produksjonslokale til 60% kontor / 40% produksjonslokale er de skisserte byggene meget godt tilpasset dagens behov for fleksibilitet, effektivitet og økonomi. Demontering av prefabrikerte elementer gjør at minimum 70% av materialene kan gjenbrukes.


Miljø

Effektivitet + energi = miljø! Med en effektiv drift og energisparende løsninger kommer miljøgevinsten av seg selv. Det faktum at næringsparken ligger i umiddelbar nærhet til Risavika havn, godsterminalen på Ganddal og Sola lufthavn sparer ikke bare tid men også miljøet for lange kjøreturer. Dette i kombinasjon med en rekke energisparende løsninger, effektive bygningskropper og vedlikeholdsfrie fasader gir store miljøgevinster og en grønn energipark.

Kverneland Næringspark ligger like ved det fantastiske turterrenget ved Frøylandsvannet. Gjennomtenkt infrastruktur gir økt effektivitet som igjen bidrar til å spare miljøet. Ette nøkkelferdige bygg eller du kan selv ta ansvar for byggeprosessen.


Energi

Det siste innen energieffektiv teknologi i kombinasjon med betongstrukturer med høy varmekapasitet gir gode forutsetninger for lønnsom drift.

Kverneland Næringspark er en aktiv energipark som tjener brukere og miljøet. De valgte løsningene gir energieffektive og arealeffektive bygg og sikrer et godt inneklima samtidig som de også er miljøvennlige.

Med etasjeskiller i HD element (hulldekk) og tak i DT element (betongelement, dobbeltér) vil byggene lagre energi til varme og kjøling. Denne byggemetoden gjør at det ved normal bruk skal være unødvendig med kjøling.


Energirapporter

I starten av prosjektet sa vi at vi skulle bygge norges mest energieffektive næringspark, og det gjorde vi! Last ned energirapporten under for å se resultatet!

Plogfabrikkveien 12 Plogfabrikkveien 10

Se området

Oversikt av nærområdet

spill film

De første byggene i parken - Mars 2013

spill film

3D Illustrasjon av rundkjøring

spill film

3D panorama av romløsning

spill film

Illustrasjon område og bygg

Tomter til leie

TIL LEIE

Nå har du muligheten til å leie produksjonshaller og kontorer i Norges mest moderne kombibygg til meget konkurransedyktige priser.

Plogfabrikkvegen 11:
477 m² kontor i 3. etasje og produksjonshall på 1270m²

Plogfabrikkvegen 9:
600 m² produksjonshall. Kan tilrettelegges med mesanin for lager eller kontorer.

BYGGEKLARE TOMTER

Sammen med gode samarbeidspartnere kan vi tilby komplette nøkkelferdige bygg eller du kan selv ta ansvar for byggeprosessen. Vi har til sammen 75 000 m² tomteareal tilgjengelig. Noen av disse er:

TOMT B, 27.300M²
Plogfabrikkvegen 22, 24 og 26
Tomt B er den største og ligger flottest til i Kverneland Næringspark med flott utsikt mot Frøylandsvatnet.

TOMT VIII, 15.373M²
Plogfabrikkvegen 16
Tomt VIII faller fint inn i rekken med flotte arealer til kombinasjonsbygg. Flere av byggene i parken er i energiklasse A. Det er romslig med uteplass for de ulike bedriftene i feltet.

TOMT IVA, 4233M²
Plogfabrikkvegen15 Tomt IVa er siste tomt på denne rekka. Tomta ligger mellom Naboen Utleie AS og Norganic AS. For fremtidig leie ca 1 000 m² kontor og 1 500 m² hall.

LETT TILGJENGELIGHET FOR BÅDE PERSON- OG GODSTRANSPORT:

Icon boat

Godsterminalen i umiddelbar nærhet

Icon boat

20 minutter til flypassen

Icon boat

25 minutter til Risavika havn

Totalkonsept for realisering
av kombibygg

VI TOK DET GRØNNE SKIFTET ALLEREDE I 2010!

Unik mulighet til å realisere ditt miljøvennlige kombibygg nå!
Første fase er kostnadsfri og uforpliktende for dere!
I første fase får du totalrådgivning knyttet til drift, investering og finansiering – samt prospekt på tomt og bygg i Kverneland Nærings park.
Velkommen til en spennende prat!

Ta kontakt!

Per Steinar Lothe

976 98 866
psl@lothe-solutions.no

Siv-Grete Lea

906 51 288
sgl@lothe-solutions.no

designet og utviklet av adsign.no